سرویس تحریم گذر و کاهش دهنده پینگ ابرک

توجه: این سرویس فیلترشکن نیست و فقط برای رفع تحریم های اینترنتی علیه ایران و کاهش پینگ بازی ها می باشد

روی آدرس زیر ضربه بزنید تا کپی شود

DNS-over-HTTPS